K O N T A K T

Firma mieści się w Bydgoszczy. Działamy jednak na terenie całego kraju.

Jesteśmy do dyspozycji. Zapraszamy

K O N T A K T

Cool Projekt - Dariusz Stefański
ul. Kąkolowa 7/45, 85-811 Bydgoszcz
NIP: 953-220-96-85
REGON: 092539730
Wpis do ewid. dz. gosp. z 06.04.2000 r. nr 73134

ING Bank Śląski o/Bydgoszcz
21 1050 1139 1000 0022 3047 8543

tel. kom. (0) 602 601-575